Mysłowice wzbogaciło się o 10 milionów złotych na inwestycje strategiczne

Mysłowice wzbogaciło się o 10 milionów złotych na inwestycje strategiczne

W kontekście Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, miasto Mysłowice stało się beneficjentem dofinansowania w łącznej kwocie 10 mln złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na kluczowe renowacje infrastruktury drogowej oraz parkingowej. Pierwszymi lokalizacjami, które skorzystają z tego wsparcia, są ulice Murckowska i Graniczna oraz parkingi w pobliżu „Hubertusa”, Parku Słupna oraz „Wesołej Fali”.

Otrzymane przez Mysłowice środki finansowe zostały podzielone na dwie główne kategorie. Zdecydowana większość, bo aż 8 mln złotych, zostanie zainwestowana w modernizację dróg miejskich, szczególnie ulic Murckowskiej i Granicznej. Pozostałe 2 miliony złote przeznaczone są na poprawę stanu parkingów przy wskazanych wcześniej ośrodkach rekreacyjnych.

Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, podkreśla znaczenie tych inwestycji dla bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych. Obecnie, brak chodników czy przejść dla pieszych, a także sygnalizacji świetlnej i odpowiedniego oświetlenia na ulicach Murckowskiej i Granicznej może stwarzać zagrożenie. Prace modernizacyjne mają na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale również podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci energetycznej i kanalizacyjnej.