Podczas sesji Rady Miasta Mysłowice radni zaakceptowali prezydenta Dariusza Wójtowicza

Podczas sesji Rady Miasta Mysłowice radni zaakceptowali prezydenta Dariusza Wójtowicza

24 czerwca, o godzinie 15.00, w Mysłowicach miało miejsce znaczące wydarzenie – sesja Rady Miasta. Najważniejszym celem zebrania było przeprowadzenie wotum zaufania dla obecnie pełniącego obowiązki prezydenta Dariusza Wójtowicza.

Sesję rozpoczęto od omówienia stanu miasta Mysłowice i przedstawienia raportu na ten temat. Potem przystąpiono do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Dariuszowi Wójtowiczowi. Wynik był zdecydowany – 12 radnych opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania, podczas gdy 10 było przeciwnych tej decyzji.

Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta Mysłowice, skomentował wyniki głosowania na swojej stronie w mediach społecznościowych. Wyraził on swoje podziękowania za odrzucenie wniosku Komisji Rewizyjnej, którego większość stanowili przedstawiciele Klubu Koalicji Obywatelskiej, o nieudzielenie absolutorium za rok 2023.

Zanim jednak rozpoczęliśmy omawiane wcześniej głosowanie, powitaliśmy nową radną. Pierwszym punktem obrad było ślubowanie Wiolety Wybraniec, która zajęła miejsce radnego po Mateuszu Targosiu, obecnym wiceprezydencie miasta.