Intensywna burza powoduje chaos na drogach Mysłowic

Intensywna burza powoduje chaos na drogach Mysłowic

Potężna nawałnica, która nawiedziła Mysłowice, spowodowała konieczność interwencji strażaków w kilku przypadkach. Największe zniszczenie wystąpiło na trasie łączącej Mysłowice z Sosnowcem. Przybyły na miejsce zespół Państwowej Straży Pożarnej (PSP) natrafił na przewrócone drzewo, które doszczętnie zasłoniło drogę i uszkodziło linię energetyczną o mocy 20 kV.

– Otrzymaliśmy łącznie 5 wezwań do interwencji. Cztery z tych zgłoszeń pochodziły z Mysłowic: pierwsze dotyczyło ulicy Imielińskiej, drugie autostrady S1, kolejne ulicy PCK, a ostatnie ulicy Sobieskiego. Jedno zgłoszenie to powalone drzewa, a dwa inne dotyczyły lokalnych zalanych obszarów oraz terenów bagnistych. Nasza główna rola polegała na naprawie uszkodzonych studzienek deszczowych. Najbardziej dramatyczny incydent miał miejsce na ulicy Orląt Lwowskich po stronie Sosnowca, tuż za mostem. Drzewo przewróciło się, blokując ruch w obu kierunkach i uszkadzając linię energetyczną o napięciu 20 kV. Na miejsce przybyli również pracownicy pogotowia energetycznego. Po ustaleniu, że zasilanie jest wyłączone, rozpoczęliśmy działania mające na celu umożliwienie wahadłowego ruchu drogowego – wyjaśnia młodszy brygadier Wojciech Chojnowski.