Prezydent Mysłowic gwarantuje dzieciom z rodzin zastępczych wakacyjne kieszonkowe mimo trudnej sytuacji finansowej miasta

Prezydent Mysłowic gwarantuje dzieciom z rodzin zastępczych wakacyjne kieszonkowe mimo trudnej sytuacji finansowej miasta

Chociaż samorząd Mysłowic boryka się z problemem braku funduszy, dzieci z rodzin zastępczych oraz domów dziecka mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe na czas letnich wakacji. Wyjątkową decyzję w tej kwestii podjął prezydent miasta Dariusz Wójtowicz.

Aktualny rok nie jest łatwy dla administracji miasta Mysłowice. Kluczowy problem stanowi niewypracowanie budżetu przez radnych ostatniej kadencji. Konsekwencją jest brak funduszy na kluczowe aspekty działalności miasta, takie jak pomoc finansowa dla potrzebujących mieszkańców.

Anna Górny, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Mysłowicach, komentuje: „Zgromadzenie funduszy na letni wypoczynek dla dzieci z rodzin zastępczych wymagało dużej kreatywności i wysiłku. Ale udało nam się to osiągnąć. Wypłatę środków przeprowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach”.

W mysłowickich rodzinach zastępczych obecnie przebywa ponad 60 dzieci. Praktycznie każde z nich doświadczyło już więcej trudności niż wielu dorosłych. Nieocenione są ciepło i troska, które otrzymują od swoich zastępczych rodziców.

„Cieszy mnie, że pomimo przeciwności udało nam się zachować inicjatywę, którą zapoczątkowałem. Uśmiech na twarzach dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych jest najlepszym dowodem na to, że ten projekt, prowadzony od 2018 roku, ma znaczenie i jest niezbędny”- dodaje Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz.

Ważne jest także podtrzymanie dialogu, ponieważ rodziny zastępcze potrzebują wsparcia na większą skalę. W związku z tym, na wniosek radnych klubów „Wspólnie dla Mysłowic” oraz „Prawo i Sprawiedliwość”, we wtorek 2 lipca odbyło się spotkanie między przedstawicielami władz miasta a osobami profesjonalnie zajmującymi się opieką zastępczą.