Konferencja w Mysłowicach poświęcona innowacyjnym systemom wentylacji dla budynków mieszkalnych i szkół

Konferencja w Mysłowicach poświęcona innowacyjnym systemom wentylacji dla budynków mieszkalnych i szkół

11 grudnia w mieście Mysłowice miało miejsce istotne wydarzenie – konferencja, na której kluczową sprawą do omówienia były nowoczesne systemy wentylacyjne. Te rewolucyjne technologie zostały opracowane specjalnie dla budynków mieszkalnych na potrzeby projektu o nazwie „Wentylacja dla szkół i domów”.

Projekt ma na celu stworzenie zaawansowanych systemów mechanizmów wentylacyjnych, które będą mogły zostać zaimplementowane do już istniejących budynków mieszkalnych oraz placówek edukacyjnych. Wynikiem tych prac mają być systemy, które nie tylko będą regulować temperaturę dostarczanego powietrza, ale również zapewnią jego wysoką jakość. Będzie to możliwe dzięki redukcji stężenia dwutlenku węgla oraz drobnoustrojów chorobotwórczych. Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie filtrów zdolnych do usuwania zanieczyszczeń pyłowych PM2.5 oraz PM10.

Nowatorskie mechanizmy wentylacyjne będą także odpowiedzialne za optymalizację poziomu wilgotności i temperatury w pomieszczeniach, zabezpieczając tym samym przed nadmiernym nagrzewaniem lub wilgocią. Wszystkie te funkcje zostaną zademonstrowane na przykładzie realnego budynku mieszkalnego i szkoły.