Decyzja o zamknięciu dwóch szkół w Mysłowicach na najbliższej sesji Rady Miasta

Decyzja o zamknięciu dwóch szkół w Mysłowicach na najbliższej sesji Rady Miasta

Podczas najbliższego posiedzenia Rady Miasta, radni będą musieli podjąć decyzję dotyczącą zamknięcia dwóch placówek edukacyjnych stanowiących element Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. W grę wchodzi likwidacja Technikum nr 3 noszącego imię Kardynała Augusta Hlonda oraz Szkoły Branżowej I stopnia nr 2. Powodem jest niskie zainteresowanie młodzieży tymi placówkami.

Urząd Miasta w Mysłowicach, który pełni funkcje organu prowadzącego dla Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda zlokalizowanego przy ulicy Mikołowskiej 44 oraz Szkoły Branżowej I stopnia nr 2 usytuowanej przy ulicy Pocztowej 20, ma zamiar dokonać likwidacji tych szkół z dniem 31 sierpnia 2024 roku. Oba miejsca są integralną częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

Rok szkolny 2017/2018 był terminem, kiedy ostatni absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia nr 2 zakończyli swoją edukację. Liczba uczniów wynosiła wtedy 14 osób, z czego 9 osób ukończyło naukę w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej, a 5 osób skończyło edukację w oddziale wielozawodowym.

Niska frekwencja została zauważona również w odniesieniu do Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda, gdzie brak zainteresowania naborem był widoczny od września 2017 roku. Ostatni absolwenci zdobywający kwalifikacje w zawodach technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa ukończyli naukę w roku szkolnym 2017/2018, co dotyczyło w sumie 12 osób – odpowiednio 5 i 7 na każdym z kierunków.