Złote Gody w Mysłowicach: Uroczystość pełna miłości i wzruszeń

Złote Gody w Mysłowicach: Uroczystość pełna miłości i wzruszeń

Przez dwa dni, 4 i 5 czerwca, w miejscowości Mysłowice odprawiano uroczystości ku czci Złotych Godów. Te szczególne jubileusze, oznaczające półwiecze życia we wspólnym związku małżeńskim, obchodziło dokładnie 12 par. W gestie uznania ich wyjątkowej podróży, prezydent miasta wręczył im medale pamiątkowe.

Miłość jest jak subtelny akord w wielkiej symfonii naszego bytu. To niewidoczna więź, która spaja dusze, wprowadza poczucie tożsamości i siły, pomimo wszelkich niesnasek i przeciwności losu. Jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry, „Miłość nie jest skarbem do zdobycia, ale pracą do wykonania”.

W ramach obchodów Złotych Godów w Mysłowicach, pięć par upamiętniło swój jubileusz 4 czerwca, zaś kolejnych siedem par uczciło swoje Złote Gody dzień później – 5 czerwca. Ceremonia została zorganizowana w malowniczym otoczeniu Zameczku Parku Zamkowego. Tradycyjnie, pary, które świętują przynajmniej pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, otrzymują medal „za długoletnie pożycie małżeńskie” z rąk prezydenta miasta. Medale te są przyznawane na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. Mogą je otrzymać małżeństwa, które mają co najmniej 50 lat doświadczenia i które złożyły odpowiedni wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Podczas ceremonii, Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, złożył jubilatom serdeczne życzenia: „Szanowni Jubilaci, życzę Wam kolejnych wspólnie przeżytych lat w miłości, wierności i wzajemnej opiece”.