Mateusz Targoś obejmuje stanowisko II zastępcy prezydenta Mysłowic

Mateusz Targoś obejmuje stanowisko II zastępcy prezydenta Mysłowic

Dariusz Wójtowicz, pełniący funkcję Prezydenta Mysłowic, wyznaczył na stanowisko II zastępcy prezydenta miasta Mateusza Targosia. W skład jego obowiązków będzie wchodziło nadzorowanie działalności kilku wydziałów: Infrastruktury Miejskiej, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Informatyki.

Mateusz Targoś jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie zdobywał wiedzę na kierunku Zarządzanie. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w sektorze administracji publicznej. Jest również ekspertem w dziedzinie spraw protokolarnych oraz współpracy międzynarodowej. W swojej karierze zawodowej miał okazję współpracować z osobistościami ze świata polityki, takimi jak ministrowie czy parlamentarzyści. Przekazywał swoją wiedzę studentom Uniwersytetu Śląskiego na zajęciach z marketingu politycznego. Jego wykształcenie zostało dodatkowo uzupełnione przez ukończenie Szkoły Liderów Politycznych, prowadzonej przez Fundację Szkoła Liderów w Warszawie. Jest również absolwentem Akademii Liderów Rzeczypospolitej, organizowanej przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych w Warszawie oraz Akademii Dyplomacji przy Uniwersytecie Śląskim, która działa pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.

Struktura zarządzająca miastem Mysłowice prezentuje się następująco:
Sekretarz Miasta to Marta Jabłczyńska.
Skarbnikiem Miasta jest Lidia Łazarczyk.
Zastępcami Prezydenta są Wojciech Chmiel i Mateusz Targoś.
Pełnomocnikiem Prezydenta ds. bezpieczeństwa ekologicznego została wyznaczona Sonia Olszewska.