Projekt podwyższenia opłat za odbiór odpadów komunalnych w Mysłowicach

Projekt podwyższenia opłat za odbiór odpadów komunalnych w Mysłowicach

Zgodnie z planami Prezydenta Wójtowicza, ceny za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych mogą ulec znacznemu wzrostu. Zaproponował on projekt uchwały w tej sprawie na nadchodzącą sesję rady miasta w miesiącu czerwcu.

Obecny stan opłat wygląda następująco: każdy mieszkaniec Mysłowic, który segreguje odpady, płaci miesięcznie 31,80 zł od osoby. Jeśli natomiast odpady nie są segregowane, opłata wzrasta do 63,60 zł.

W przedstawionym przez prezydenta projekcie uchwały dostrzegamy propozycję podwyżki tych opłat. Jeżeli zostałaby ona przyjęta, to mieszkańcy segregujący swoje odpady musieliby płacić co miesiąc 41 zł, a ci, którzy tego nie robią – aż 82 zł.

Ale to nie koniec zmian. Jak zauważył radny Krzysztof Bąk z Koalicji Obywatelskiej, nowe regulacje negatywnie wpłyną również na sytuację rodzin wielodzietnych. Dotychczas mogły one korzystać z ulgi wynoszącej 30 procent na usługi odbioru odpadów. W nowej propozycji prezydenta ulga ta zostałaby zmniejszona do zaledwie 10 procent.