Żegnamy panią Olgę Szwemin – nieocenioną organizatorkę wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Żegnamy panią Olgę Szwemin – nieocenioną organizatorkę wsparcia dla osób niepełnosprawnych

14 lutego do wieczności odeszła pani Olga Szwemin. Mając na swoim koncie 92 lata, zasłynęła jako założycielka i wieloletnia liderka Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Skarbek”. W uznaniu jej wkładu w poprawę sytuacji niepełnosprawnych w Mysłowicach, w 2011 roku została ona obdarowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Mysłowice”. Jej ostatnia droga rozpocznie się 20 lutego na cmentarzu parafialnym na ulicy Mikołowskiej.

Kierując całe swoje życie ku pomocy niepełnosprawnym, pani Olga w 1992 roku przyczyniła się do powstania „Skarbka”, pełniąc jednocześnie rolę jego prezeski przez wiele lat. Misją stowarzyszenia było i nadal jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia, począwszy od społecznej, poprzez kulturalną, a na sportowo-turystycznej kończąc.

Historię tworzenia „Skarbka” oraz jego działalność przez lata pani Szwemin przedstawiła w dokumentalnym obrazie filmowym „Liczy się to, co się zrobiło”. Film powstał za sprawą pracowników Muzeum Miasta Mysłowice i został wyprodukowany na 25-lecie istnienia stowarzyszenia.