Projekt "Eko Miejsca Postojowe" na terenie Dzielnicy Wesoła w Mysłowicach

Projekt "Eko Miejsca Postojowe" na terenie Dzielnicy Wesoła w Mysłowicach

Chodzi o inicjatywę, która zdobyła poparcie 373 mieszkańców – „Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła”. Ta propozycja jest jednym z 13 projektów, które zostały wdrożone w ramach VII edycji Mechanizmu Budżetu Obywatelskiego (MBO).

Anna Górny, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Mysłowice, informuje, że czekają na zgłoszenia ofert do 18 września. Następnie wybrany zostanie wykonawca projektu. Po wyborze nastąpi podpisanie umowy, a firma odpowiedzialna za realizację zobowiązana będzie do ukończenia prac w ciągu 40 dni. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, więc rzecznik prasowy zaznacza, że dopiero po jego zakończeniu będzie można określić ostateczne koszty realizacji projektu.

Zaplanowane zadanie obejmuje stworzenie 10 ekologicznych miejsc parkingowych o nawierzchni trawiastej, które znajdą się w pobliżu ulicy Wiosny Ludów. Ponadto przewidziane jest wykonanie odwodnienia oraz wymiana istniejącej latarni ulicznej.