Podczas akcji "Bezpieczny Pieszy" na terenie Mysłowic, 64-latek kierował pojazdem z fałszywą tablicą rejestracyjną

Podczas akcji "Bezpieczny Pieszy" na terenie Mysłowic, 64-latek kierował pojazdem z fałszywą tablicą rejestracyjną

Biorąc pod uwagę wydarzenia z minionego tygodnia w Mysłowicach, jednym z nich było zatrzymanie przez lokalną policję 64-letniego mężczyzny. Kierował on pojazdem, którego tablica rejestracyjna była podróbką. Powodem, jaki podał zatrzymany za posiadanie fałszywych numerów rejestracyjnych, było rzekome skradziony oryginał. Interwencja miała miejsce w ramach policyjnej inicjatywy o nazwie „Bezpieczny Pieszy”.

Akcja „Bezpieczny Pieszy”, prowadzona przez Komendę Miejską Policji w Mysłowicach, miała na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego nie poruszających się wewnątrz pojazdów i podniesienie ich świadomości na temat potencjalnych zagrożeń na drodze. W ramach tej inicjatywy, funkcjonariusze patrolowali kluczowe skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz główne arterie komunikacyjne miasta.

Funkcjonariusze korzystali również z Ruchomego Stanowiska Dowodzenia z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, z którego mogli dokumentować niebezpieczne zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Podczas tej akcji odnotowano łącznie 67 wykroczeń – 60 z nich dotyczyło kierowców, a 7 pieszych. Najpoważniejsze naruszenie ze strony kierowców to nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu, natomiast piesi najczęściej łamali przepisy przechodząc przez jezdnię w miejscach do tego nieprzeznaczonych.