Przywództwo Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w nowych rękach

Przywództwo Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w nowych rękach

Małgorzata Słonina, która do tej pory piastowała stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Mysłowice, od 1 lutego 2024 r. przeszła na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (MZOP). Decyzję o jej powołaniu na to stanowisko podjął Prezydent Miasta Mysłowice.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Miasta Mysłowice, Słonina posiada niezbędne kwalifikacje i bogate doświadczenie zdobyte przez lata pracy w obszarze edukacji w mieście. Już od 2006 roku piastowała funkcję dyrektor Przedszkola nr 5, a od 2022 roku objęła obowiązki naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice.

Swoją edukację rozpoczęła na Uniwersytecie Śląskim, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogiki. Następnie rozszerzyła swoje kwalifikacje, kończąc studia podyplomowe w zakresie wspomagania komputerowego i metod aktywizujących w nauczaniu przyrody na Politechnice Śląskiej oraz oligofrenopedagogiki, czyli pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

W uznaniu swojego poświęcenia dla rozwoju edukacji i wychowania, Słonina została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała również medale brązowy, srebrny i złoty za długotrwałą służbę, które są nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków.

Po przejściu Słoniny na nowe stanowisko, jej obowiązki zastępcy będą teraz pełnić Anna Czapczyńska, dotychczasowa zastępca dyrektora tej placówki.